[1]
Szewczyk, P. 2011. Presbyteroi in the time of the Apostolic Fathers. Vox Patrum. 56, (Dec. 2011), 261–270. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.4220.