[1]
Krynicka, T. and Longosz, S. 2009. Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci. Vox Patrum. 53, (Dec. 2009), 653–690. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.4385.