[1]
Longosz, S. 2018. Ogólnopolskie sympozjum w KUL na temat: „Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej”. Vox Patrum. 53, (Dec. 2018), 1079–1080.