[1]
Kokoszko, M. 2007. Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 334. Vox Patrum. 50, (Jun. 2007), 703–707. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.6668.