(1)
Eckmann, A. Amalariusz Z Metzu, Dzieła, Tom I: Święte obrzędy Kościoła, Przekład Zbiorowy Z języka łacińskiego, Ed. Ks. Tadeusz Gacia, wstęp Ks. Janusz A. Ihnatowicz, Przypisy I Bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, Pp. 498 (review). VoxP 2022, 81, 283-285.