(1)
Kochanek, P. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) W Roku Akademickim 2016/2017. VoxP 2018, 68, 804-807.