(1)
Kochanek, P. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) W Roku Akademickim 2015/2016. VoxP 2018, 66, 679-681.