(1)
Figiel, J. Doroczne Spotkanie Sekcji Patrystycznej 2016. VoxP 2018, 66, 693-694.