(1)
Milewski, I. Wojciech Gajewski, Ekklesia a Oikos W Epoce Nowego Testamentu. Kościół W świetle Antycznego Domostwa Na Podstawie 1 I 2 Kor Oraz przypowieści Mt 7, 24-27, Mt 24, 45-51; Łk 15, 11-32, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Ss. 527. VoxP 2013, 59, 661-665.