(1)
Babiński, M. Ks. Profesor Henryk Wójtowicz (16 VIII 1928 - 17 XI 2012). VoxP 2013, 59, 733-737.