(1)
Krzyszczuk, Łukasz. Św. Hieronim, Komentarz Do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589). VoxP 2013, 60, 557-601.