(1)
Krynicka, T.; Longosz, S. Pseudo-Plutarch, O Wychowaniu Dzieci. VoxP 2009, 53, 653-690.