(1)
Kochanek, P. Recenzja: Jan M. Wolski, Kultura Monastyczna W późnośredniowiecznej Bułgarii, Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Ss. 225. VoxP 2020, 73, 239-244.