(1)
Dawidowski, W. Wyznania: Najpoczytniejsza księga Okresu Patrystycznego (Koszyce, Słowacja, 24 IV 2006). VoxP 2007, 50, 852-854.