(1)
Eckmann, A. Ks. Stanisław Strękowski, Sofiologia św. Grzegorza Z Nyssy. Elementy Teologii Trynitamej I Antropologii W „Homiliach Do Pieśni Nad Pieśniami”, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, Ss. 396. VoxP 2007, 50, 660-663.