(1)
Zmorzanka, A. Z. Gilles Quispel - Badacz Gnozy (1916-2006). VoxP 2007, 50, 891-895.