(1)
Suski, R. Jacek Sieradzan, Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo W kręgu Magii, Kraków 2005, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Ss. 272. VoxP 2007, 50, 598-606.