(1)
Longosz, S.; Figiel, J. XXXVII I XXXVIII Dni AugustiaƄskie W Rzymie. VoxP 2007, 50, 879-880.