(1)
Longosz, S.; Figiel, J. Doroczne Spotkania Sekcji Patrystycznej I Filologicznej W 2001 Roku. VoxP 2000, 38, 765-766.