(1)
Longosz, S.; Figiel, J. XX. Rocznica śmierci Prof. Leokadii Małunowiczówny. VoxP 2000, 38, 768-769.