Eckmann, A. (2022). Review: Bp Jan ŚRUTWA, Kościół w epoce Wędrówek Ludów. Tom I: Kościół w szczytowej fazie wędrówek ludów, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2021, pp. 399 + map. Vox Patrum, 82, 338–340. https://doi.org/10.31743/vp.12930