Eckmann, A. (2022). Review: Tadeusz Gacia, Jarosław Marczewski, Agnieszka Strycharczuk, Maioris ad limina templi. Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2021, ss. 464. Vox Patrum, 82, 341–344. https://doi.org/10.31743/vp.12989