Eckmann, A. (2022). Amalariusz z Metzu, Dzieła, Tom I: Święte obrzędy Kościoła, Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, ed. ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przypisy i bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, pp. 498 (review). Vox Patrum, 81, 283–285. https://doi.org/10.31743/vp.12991