Eckmann, A. (2022). Amalariusz z Metzu, Dzieła, Tom II: Porządek antyfonarza, Inne pisma o świętych obrzędach, Reguły życia duchownych i mniszek, tłum. zbiorowe, ed. T. Gacia, przypisy i bibliografia J. Adamiak, N. Turkiewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, pp. 465 (review). Vox Patrum, 81, 285–286. https://doi.org/10.31743/vp.12992