Budzanowska-Weglenda, D. Łucja. (2023). Tatiana KRYNICKA, Święty Mikołaj z Myr Licyjskich w świetle greckich i łacińskich źródeł starożytnych i średniowiecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, pp. 210. Vox Patrum, 85, 220–222. https://doi.org/10.31743/vp.15038