Uciecha, A. (2018). Afrahat, Mowa XXII – o śmierci i czasach ostatecznych (Demonstratio XXII: De morte et novissimis temporibus, PSyr 1, 992-1049). Vox Patrum, 69, 797–815. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/3288