Szram, M. (2018). Ks. Marek Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015, Wydawnictwo Petrus, ss. 270. Vox Patrum, 63, 559–563. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/3857