Ogar, M. E. (2013). Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Katowice, 19-21 IX 2012). Vox Patrum, 59, 687–696. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/3956