Krzyszczuk, Łukasz. (2013). Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589). Vox Patrum, 60, 557–601. https://doi.org/10.31743/vp.4009