Maćkowska, A. (2013). Wykaz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach, sesjach i spotkaniach. Vox Patrum, 60, 45–50. https://doi.org/10.31743/vp.4198