Szewczyk, P. (2011). Presbyteroi in the time of the Apostolic Fathers. Vox Patrum, 56, 261–270. https://doi.org/10.31743/vp.4220