Krynicka, T., & Longosz, S. (2009). Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci. Vox Patrum, 53, 653–690. https://doi.org/10.31743/vp.4385