Kochanek, P. (2020). Recenzja: Jan M. Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 225. Vox Patrum, 73, 239–244. https://doi.org/10.31743/vp.5420