Dawidowski, W. (2007). Wyznania: najpoczytniejsza księga okresu patrystycznego (Koszyce, Słowacja, 24 IV 2006). Vox Patrum, 50, 852–854. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/6585