Eckmann, A. (2007). Ks. Stanisław Strękowski, Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitamej i antropologii w „Homiliach do Pieśni nad Pieśniami”, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. 396. Vox Patrum, 50, 660–663. https://doi.org/10.31743/vp.6596