Kokoszko, M. (2007). Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 334. Vox Patrum, 50, 703–707. https://doi.org/10.31743/vp.6668