Rogowski, J. (2007). Beata Pawłowska, Urbs Sacra. Pielgrzymki i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV- VII wiek), Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 372 + XLVIII. Vox Patrum, 50, 627–635. https://doi.org/10.31743/vp.6713