Krzyszczuk, Łukasz. 2013. “Św. Hieronim, Komentarz Do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589)”. Vox Patrum 60 (December):557-601. https://doi.org/10.31743/vp.4009.