Krynicka, Tatiana, and Stanisław Longosz. 2009. “Pseudo-Plutarch, O Wychowaniu Dzieci”. Vox Patrum 53 (December):653-90. https://doi.org/10.31743/vp.4385.