Eckmann, A. (2022) “Review: Bp Jan ŚRUTWA, Kościół w epoce Wędrówek Ludów. Tom I: Kościół w szczytowej fazie wędrówek ludów, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2021, pp. 399 + map”, Vox Patrum, 82, pp. 338–340. doi: 10.31743/vp.12930.