Eckmann, A. (2022) “Amalariusz z Metzu, Dzieła, Tom II: Porządek antyfonarza, Inne pisma o świętych obrzędach, Reguły życia duchownych i mniszek, tłum. zbiorowe, ed. T. Gacia, przypisy i bibliografia J. Adamiak, N. Turkiewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, pp. 465 (review)”, Vox Patrum, 81, pp. 285–286. doi: 10.31743/vp.12992.