Krzyszczuk, Łukasz (2013) “Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589)”, Vox Patrum, 60, pp. 557–601. doi: 10.31743/vp.4009.