Maćkowska, A. (2013) “Wykaz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach, sesjach i spotkaniach”, Vox Patrum, 60, pp. 45–50. doi: 10.31743/vp.4198.