Szewczyk, P. (2011) “Presbyteroi in the time of the Apostolic Fathers”, Vox Patrum, 56, pp. 261–270. doi: 10.31743/vp.4220.