Krynicka, T. and Longosz, S. (2009) “Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci”, Vox Patrum, 53, pp. 653–690. doi: 10.31743/vp.4385.