Kokoszko, M. (2007) “Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 334”, Vox Patrum, 50, pp. 703–707. doi: 10.31743/vp.6668.