[1]
A. Eckmann, “Amalariusz z Metzu, Dzieła, Tom I: Święte obrzędy Kościoła, Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, ed. ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przypisy i bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, pp. 498 (review)”, VoxP, vol. 81, pp. 283–285, Mar. 2022.