[1]
A. Uciecha, “Afrahat, Mowa XXII – o śmierci i czasach ostatecznych (Demonstratio XXII: De morte et novissimis temporibus, PSyr 1, 992-1049)”, VoxP, vol. 69, pp. 797–815, Dec. 2018.