[1]
Łukasz Krzyszczuk, “Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589)”, VoxP, vol. 60, pp. 557–601, Dec. 2013.