[1]
M. Wysocki, “Sympozjum patrystyczne: radość u Ojców Kościoła i wręczenie księgi jubileuszowej ks. Prof. Franciszkowi Drączkowskiemu (Lublin, KUL, 4 X 2011)”, VoxP, vol. 58, pp. 498–500, Dec. 2012.